INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bianchi, Vera
Titel: Feministinnen in der Revolution
Sub titel:

De uitgever van dit boek meent dit boek aan te moeten prijzen met de opmerking dat er weinig over de rol van vrouwen in de Spaanse anarchistische beweging en gedurende de Spaanse Burgeroorlog geschreven en gepubliceerd zou zijn. Voor de rol van vrouwen in veel bewegingen zou deze bewering opgaan echter nu juist niet voor de Spaanse anarchistische vrouwenbeweging. Zowel in het Duits, Engels als het Spaans zijn er de afgelopen decennia een groot aantal boeken over dit thema uitgebracht. Deze opmerking doet verder niets af aan de kwaliteit van deze uitgave. In een beknopte en compacte stijl worden diverse aspecten van de `Mujeres Libres’, de aan de CNT en de FAI gelieerde vrouwenbeweging, voor het voetlicht gehaald. Mujeres Libres werd in april 1936 opgericht en stelde zich ten doel de maatschappelijke situatie van de vrouw te verbeteren en de sociale revolutie te bevorderen. De eerste twee hoofdstukken geven achtergrondkennis over de positie van vrouwen in het algemeen in Spanje en over het ontstaan en verloop van de Spaanse Burgeroorlog. Het derde hoofdstuk beschrijft de oprichting, organisatiestructuur en ideeënontwikkeling van Mujeres Libres. Het vierde hoofdstuk gaat over de ambivalente verhouding van Mujeres Libres met de rest van de (mannelijke) anarchistische beweging. Hoofdstuk vijf beschrijft de relatie tot andere Spaanse vrouwengroepen in die periode. Het zesde en laatste hoofdstuk gaat in op de activiteiten en geschiedenis van Mujeres Libres na de nederlaag in de Spaanse Burgeroorlog (zowel clandestien in Spanje als in ballingschap in met name Frankrijk). Aan bod komen onder anderen: de tijdschriften van Mujeres Libres, de deelname van in Mujeres Libres georganiseerde vrouwen aan de strijd aan het front en de scholingswerkzaamheden van de organisatie.
2003, 168 pag., Euro 15
Unrast NIET GEBRUIKEN, Münster, ISBN 9783897712034


This page last updated on: 13-1-2015