INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Fuchs, Christian
Titel: Krise und Kritik in der Informationsgesellschaft
Sub titel: Arbeiten über Herbert Marcuse, kapitalistische Entwicklung und Selbstorganisation. Soziale Selbstorganisation im informationsgesellschaftlichen Kapitalismus, Teil 2

Het boek bestudeert de actuele maatschappelijke veranderingen en de aanhoudende crisis van de bestaande maatschappelijke ordening. Verschillende crisistheoretische aanzetten worden besproken ( o.a. regulatietheorie en Marxistische crisistheorie) en hun verklaringen onderzocht. Vervolgens wordt een algemeen model ontwikkeld, dat de kapitalistische orde uitlegt als een antagonistisch, van crisis doordrenkt complex systeem. De huidige maatschappij heeft geleid tot de ambivalente situatie waarin naast overduidelijke grote risico’s, ook kansen zijn voor positieve, progressieve veranderingen. De verdere ontwikkeling hangt af van het feit of mensen hun potentieel tot zelforganisatie verwerkelijken.
2002, 408 pag., Euro 32
Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main, ISBN 3831133328


This page last updated on: 13-1-2015