INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Handleiding voor het beteugelen van woelingen
Sub titel:

Fotografische herdruk van een zakboekje van de Koninklijke Militaire Academie in Breda uit 1932 (“Niet in den handel”!), waarin voor militairren uiteengezet wordt hoe men dient op te treden bij relletjes en volksopstanden. Tamelijk ontluisterend om te zien op welke volstrekt militaire wijze men zich voorstelde tegen opstandshaarden op te treden: met cavalerie, met artillerie, met zware vuurwapens, (ook toen al) traangas. Uitgebreid wordt uiteengezet hoe wijken of woonblokken afgegrendeld dienden te worden, hoe barricaden bestormd dienden te worden, hoe huis aan huis gevechten gevoerd worden, hoe raddraaiers opgepakt dienden te worden en woningen doorzocht mochten worden, enz. Als je bedenkt de deze bijgewerkte versie uit 1934 dateert, dan is er niet veel fantasie voor nodig om te begrijpen hoe het tot zo’n groot aantal doden onder de oproerkraaiers kon komen tijdens het Jordaanoproer. Dit boekje was het officiële `rampenscenario’ zoals vastgesteld door de ministeries van defensie, binnenlandse zaken en justitie.
2003, 79 pag., Euro 2,5
Dolle Hond, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015