INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Maas, Willem
Titel: Jacques Gans
Sub titel: Biografie

De neerlandicus Maas schreef de eerste biografie over de linkse dwarsligger, bohemien, dichter, romanschrijver en uiteindelijk reactionaire, maar nog wel anti-establishment, journalist Jacques Gans. Gans (1907-1972) trok op jonge leeftijd naar Parijs om daar in navolging van Nescio’s Japie de uitvreter uit te hangen. Langzaam maar zeker raakte hij verzeild in het communistische milieu, waar hij eigenlijk niet goed paste aangezien hij veel te eigenzinnig was. De opstelling van de CPN en Komintern ten opzichte van Marinus van der Lubbe leidde er toe dat Gans een breuk binnen de redactie van het blad `Links Richten’ forceerde om vervolgens uit de CPN gegooid te worden, wat hij overigens helemaal niet erg vond omdat het al langer niet boterde. Gans vond onderdak bij de RSP van Henk Sneevliet, maar brak daar weer mee naar aanleiding van het Jordaanoproer in 1934, waarbij de RSP zich volledig afzijdig hield. Vervolgens kwam Gans in meer buitenparlementaire en literaire kringen terecht. Hij stond in nauw contact met mensen als E. du Perron, Menno ter Braak en Maurits Dekker. Met het uitbreken van WOII raakt Gans al spoedig betrokken bij diverse illegaal verschijnende kranten. In 1942 nam hij de benen en reisde naar Engeland, dat hij bereikte na een lange gevangenschap in Spanje. Ook in Londen roerde hij zich stevig tot ongenoegen van velen in de regering in ballingschap. Na de oorlog maakte Gans langzaam een ontwikkeling naar rechts door en kwam in eerste instantie in dienst bij G.B.J. Hiltermans `Haagse Post’ om enige jaren later over te stappen naar `de Telegraaf’.
2002, 319 pag., Euro 26,5
de Prom, Amsterdam, ISBN 9068018264


This page last updated on: 13-1-2015