INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hove, Griet van
Titel: Het Grensdispuut tussen Peru en Ecuador
Sub titel:

De Latijns-Amerikaanse wereld slaagde er in de negentiende eeuw in zich van het Spaanse juk te bevrijden. De dekolonisatie bracht een proces van grensafbakening op gang dat met name in Peru en Ecuador zeer moeizaam verliep. De veronderstelde aanwezigheid van olie in de bodem van de grensstreek intrigeerde immers beide partijen. Na bijna twee eeuwen van verdragen ondertekenen en verbreken, van onderhandelen en bijwijlen meedogenloos vechten, stelde de Verklaring van Brasilia in 1998 een einde aan het conflict. Dit dossier neemt de karakteristieken van het Peruviaans - Ecuadoraans dispuut (het multilaterale garantiesysteem, de oorlogsvoering, de transnationale belangen van invloedrijke oliekartels) onder de loep en gaat na of de merkwaardige verstrengeling van deze conflictelementen werkelijk uniek is in de geschiedenis van Latijns-Amerika.
2003, 28 pag., Euro 6,98
IPIS, Antwerpen, ISBN IPIS broch.nr. 135


This page last updated on: 13-1-2015