INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gambone, Larry
Titel: For community
Sub titel: An introduction to the communitarian anarchism of Gustav Landauer

Biografische schets van het leven van deze veelal onderschatte, maar centrale figuur in de anarchistische beweging eind negentiende, begin twintigste eeuw. Landauer was een spiritueel anarchist en pacifist die actief deelnam aan de Beierse Radenrepubliek (1919) en een belangrijk deel van de geschiedenis van de anarchistische beweging op schrift stelde. Gambone gaat in op zijn filosofisch en economisch gedachtegoed, zijn visie op volkscultuur, zijn kritiek op het marxisme en vele andere zaken.
2001, 14 pag., Euro 2,51
Red Lion Press, Montréal, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015