INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kristeva, Julia
Titel: Hannah Arendt
Sub titel:

Intellectuele biografie over een van de belangrijkste Duitse filosofen van de twintigste eeuw die zich uitgebreid bezighield met de oorsprong van het totalitarisme (zowel van het nazisme als van het sovjetcommunisme). Arendt, een Duitse Jodin, die in de jaren dertig uit Hitler-Duitsland wegvluchtte naar de VS heeft een groot en breed oeuvre op haar naam staan. De Française Kristeva zoomt in op drie centrale kenmerken van Arendts werk. De biografische en verhalende stukken uit haar werk; haar visie op het Jodendom, zionisme, de staat Israël, antisemitisme en de “banaliteit van het Kwaad”; en tot slot haar intellectuele loopbaan waarin observering van sociale verschijnsels en politieke gebeurtenissen in samenhang met haar persoonlijke leven geanalyseerd worden.
2003, 320 pag., Euro 24,35
Columbia University Press, New York, ISBN 0-231-12103-2


This page last updated on: 13-1-2015