INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Peukert, Josef
Titel: Erinnerungen eines Proletariers aus der revolutionären Arbeiterbewegung
Sub titel:

Memoires van de Oostenrijkse anarchist Peukert (1855-1910) waarvan hij het manuscript een half jaar voor zijn dood aan de bekende Duitse anarchist Gustav Landauer stuurde. Landauer zorgde ervoor dat de memoires enige maanden na Peukerts dood enigszins geredigeerd werden uitgegeven. Ze geven een redelijk inzicht in de vroege jaren van de radicale Oostenrijkse arbeidersbeweging, in het begin van de Duitse anarchistische beweging, als ook in het leven in ballingschap in Londen en de Verenigde Staten van vele anarchisten die wegens Bismarcks `socialistenwetten’ een goed heenkomen elders moesten zoeken. Het is geen wetenschappelijk onderbouwde verhandeling maar de neerslag van subjectieve herinneringen van een anarchistisch arbeider.
2002, 222 pag., Euro 13,95
AV'88, Frankfurt am Main, ISBN 3936049114


This page last updated on: 13-1-2015