INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Engenhorst, Magnus
Titel: Kriege nach Rezept
Sub titel: Geheimdienste und die NATO in aller Welt

De president van de VS George W. Bush, heeft het jaar 2002 tot het jaar van de oorlogen gemaakt. Afghanistan werd onder de voet gelopen en de eerste voorbereidingen werden getroffen voor de invasie die vanaf 20 maart 2003 in Irak zou gaan plaatsvinden. Geheime diensten hebben in deze voorbereidingen en de voorgeschiedenis een belangrijke rol gespeeld. De Taliban werden min of meer door de CIA in het zadel geholpen. De benadering van het `terrorisme-probleem’ zorgde voor een tweespalt tussen de VS en een groot deel van de Europese Unie. Hierbij spelen hele andere factoren een rol dan die zogenaamde terrorismebestrijding. Dit competentie- en invloedssfeerconflict tekende zich al af tijdens de Balkanoorlogen en de onrust op de Kaukasus. De auteur voorziet dat de 21e eeuw de eeuw van de oorlogen zal worden.
2002, 140 pag., Euro 10,3
AV'88, Frankfurt am Main, ISBN 3936049106


This page last updated on: 13-1-2015