INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schneider, Heinz-Jürgen & Erika Schwarz & Jozef Schwarz
Titel: Die Rechtsanwälte der Roten Hilfe Deutschlands
Sub titel: Politische Strafverteidiger in der Weimarer Republik

De Internationale Rode Hulp werd in 1919 opgericht als organisatie die materiële en juridische bijstand verleende aan linkse mensen die wegens hun politieke overtuiging vervolgd werden. De IRH was verbonden aan de Derde Internationale en haar optreden en activiteiten werden al in een vrij vroeg stadium door de bolsjewistische dictatuur in de Sovjet Unie aangestuurd. De Rote Hilfe Deutschland (RHD) was een van de grootste aangesloten lidorganisaties, die in 1932 ruim 500.000 leden had en jaarlijks miljoenen marken binnen haalden voor de ondersteuning van politiek vervolgden. In dit boek worden 300 korte biografieën van aan de Duitse Rode Hulp verbonden advocaten gepresenteerd. In het kort wordt hun levensloop geschilderd, worden de meest in het oog springende strafzaken belicht die ze onder handen hebben gehad en wordt bij een groot aantal van hen verteld hoe zij om het leven kwamen (de meeste in de concentratiekampen van Hitler, danwel - van hen die naar Rusland gevlucht waren – in de GULAG-kampen of voor de standrechtelijke executies in de gevangenissen van de Russische geheime dienst). De biografieën worden voorafgegaan door een korte historische schets van de organisatie en activiteiten van de RHD.
2002, 364 pag., Euro 27,45
Pahl Rugenstein, Bonn, ISBN 3-89144-330-7


This page last updated on: 13-1-2015