INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Fabel van de Illegaal
Titel: Het wereldbeeld van het antisemitisme
Sub titel: Deel 1: Over religieus antisemitisme en kort-door-de-bocht anti-kapitalisme

Eerste deel van een tweeledige brochure met een reeks artikelen over waarom de Leidse organisatie De Fabel van de illegaal in juni 1999 besloot uit de campagne tegen het vrijhandelsverdrag MAI te stappen. Op de eerste pagina wordt een belangrijke relatie blootgelegd, die de rode draad in het betoog blijft: "In dat najaar begonnen we ons steeds meer te realiseren dat ook extreem-rechtse krachten de strijd tegen de globalisering aangrijpen om hun denkbeelden te ontwikkelen en te verspreiden. Tot onze opperste verbazing ontdekten we dat we in de reader van de seminar, zonder het te weten, een artikel hadden opgenomen van een vooraanstaande nieuw-rechtse ideoloog, Edward Goldsmith." Dat een dergelijke paradoxale 'belangenverstrengeling' tot discussie, uiterste waakzaamheid en zelfreflectie leidt, zal niemand vreemd in de oren klinken. Het wordt echter wel heel bizar als wordt betoogd dat "kritiek op vrijhandel vanzelfsprekend (nu) niet per se (hoeft) samen te gaan met anti-semitisme, maar de twee sluiten wel naadloos op elkaar aan" (pag. 29), of iets later: "Het maakt niet uit of linkse aktievoerders tegen globalisering en vrijhandel in hun pamfletten schrijven dat ze tegen nationalisme zijn, want hun centrale begrip, die vermeende globalisering, dringt de lezer impliciet een rechts en nationalistisch denkkader op" (pag. 38), want daar trapt De Fabel van de illegaal plots zelf in de val van de rethoriek van nieuw-rechts.
2002, 44 pag., Euro 2,5
Opgeheven nr., , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015