INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Leemans, I.
Titel: Het woord is aan de onderkant
Sub titel: Radicale ideeen in Nederlandse pornografische romans 1670-1700

Aan het einde van de 17e eeuw verschijnen tien Nederlandse romans waarin hoeren, studenten, schelmen en levensgenieters vertellen over hun leven aan de onderkant van de maatschappij. Met veel plezier doen zij een boekje open over het z.g. "zedelijk" leven van de Nederlandse burger, die vooral zijn onderkant achterna schijnt te lopen. De vertellers slaan zo wee vliegen in een klap: zij kunnen breeduit over seks vertellen en meteen hun kritiek op de hypocriete maatschaapij kwijt. Daarmee ontstaat een groep pornografische romans die een uiterst tegendraadse visie op de Nederlandse maatschappij geven. Voor Nederland is dat een resultaat van betekenis, want in de eeuwen daarna werd hier weliswaar aardig wat porno uitgegeven en verkocht, maar weinig meer geschreven. Leemans onderzoekt dan ook waarom juist aan het einde van de zeventiende eeuw bij Nederlandse auteurs interesse ontstond voor pornografie. Wie waren de auteurs van deze romans, wie gaven ze uit, wie lazen ze? Maar vooral: wat wilden deze pornografen kwijt? De zoektochten naar de antwoorden op deze vragen zal een on-Nederlandse geschiedenis doen herleven. De gematigde brave burger moet in deze studie voor korte tijd plaatsmaken voor de radicale libertijn, die niets liever doet dan de heilige huisjes omver trappen en de onderkant bovenhalen!
2002, 448 pag., Euro 20
opgeheven nummer, , ISBN 9075697899


This page last updated on: 13-1-2015