INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lovink, Geert
Titel: Dark Fiber
Sub titel: Tracking Critical Internet Culture (Hardback)

Geert Lovink, voormalig lid van het krakers-schrijverscollectief Bilwet – bekend van een geschiedschrijving over de Amsterdamse kraakbeweging getiteld `Bewegingsleer’ - , schreef ditmaal een boek over kritische internetcultuur. `Dark fiber’ is een vakterm in de kabelwereld die duidt op gelegde communicatiekabels die nog niet gebruikt worden maar gelegd zijn met het oog op verwachte groei. Het is een vorm van kabelleegstand die te kraken is. Lovink beschrijft diverse ontwikkelingen in de dotcom-wereld. Met teleurstelling ziet hij de teloorgang van alternatieve providers die voortkwamen uit de subcultuur van radicaal linkse signatuur. Diverse artikelen gaan in op projecten die zijn goedkeuring kunnen wegdragen, met name wanneer het gaat om een creatief domein tegen de globale, grootschalige verdrukking in. Het geeft een inkijkje in diverse marginale en recalcitrante uithoekjes van het internet, waar op een ondogmatische wijze over alternatieven voor het heersende systeem wordt nagedacht en van gedachten wordt gewisseld.
2002, 396 pag., Euro 30
MIT, Cambridge, ISBN 262122499


This page last updated on: 13-1-2015