INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Goldberg, Danny & Victor Goldberg and Roberet Greenwold (eds.)
Titel: It's a Free Country
Sub titel: Personal Freedom in America after September 11

"Civil liberties" staan hoog in het idealistiese vaandel van de verenigde staaten in Noord-maerika maar hoe het er echt om gesteld is werd duidelijk uit deze verzameling van persoonlijke verhalen, wettelijke documenten en historische herinneringen. Na 9/11 werd de burgers duidelijk gemaakt: openbare veiligheid kan alleen nog maar gegarandeerd worden als sommige vrijheden en rechten werden ingeleverd. Hoe dat in de praktijk uitpakt lees je hier. In het laatste hoofdstuk persoonlijke ervaringen van Amerikaanse moslims.
2002, 362 pag., Euro 28
, , ISBN 971920605


This page last updated on: 13-1-2015