INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Galidi, Al
Titel: Dagboek van een ezel
Sub titel:

Verrassende bundel columns van de hand van deze Irakese auteur. De auteur kwam in 1998 als politiek vluchteling naar Nederland, vroeg asiel aan, verveelde zich tegen de klippen op in het asielzoekerscentrum waar hij niet mocht werken noch Nederlands mocht leren en leerde zich toen maar zelf Nederlands. En hoe! Galidi’s asielverzoek werd afgewezen. In zijn columns die eerder verschenen in de dagbladen `De Gelderlander’ en de `Leeuwarder Courant’ komen diverse thema’s geregeld terug. Allereerst zijn ervaringen (en die van lotgenoten) in de asielzoekerscentra waar hij verbleef. Met een vlijmscherpe pen hekelt hij het Nederlandse asielbeleid, de willekeur bij de toekenning van statussen, de arrogantie, het onbegrip en de bevooroordeeldheid van het personeel van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en de onverschilligheid van de werknemers van de COA (Centrale Opvang Asielzoekers). Daarnaast houdt hij de Nederlandse lezers een fraaie spiegel voor waardoor weinig heel blijft van het gemiddelde Nederlandse zelfbeeld. Tot slot geeft hij commentaar op politieke ontwikkelingen in de nationale (de moord op Fortuyn) en de internationale politiek (oorlog tegen Afghanistan en de toen dreigende oorlog tegen Irak). Al lezende kun je je levendig voorstellen dat deze columns vele mensen de kast opjaagt. Galidi schrijft onverbloemd, met een groot gevoel voor humor en ironie. Achter in het boek zijn enkele lezersbrieven opgenomen waarin lezers hun voorspelbare gal spuien. Een aanrader!
2002, 164 pag., Euro 12
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9029536438


This page last updated on: 13-1-2015