INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Louessard, Laurent
Titel: L'Epopée des régicides
Sub titel: Passions et Drames 1814-1848

Darmès hield vol dat hij geen misdaad had begaan, dat hij op iedere bladzijde van de geschiedenis over dergelijke daden had gelezen, dat hij een patriot was en had gehandeld in het belang van de maatschappij. "Het is geen misdaad om op de koning te schieten, maar een aanslag", verklaarde Pierre Lecomte voor de rechter. Een zeer gedetailleerde geschiedschrijving van alle samenzweringen en individuele moordplannen tegen Louis XVIII, Charles X en Louis Philippe, de koningen van de Franse Restauratie en hun familie en hoogwaardigheidsbekleders. Onder dat regime was conspireren bijna algemeen verbreid, zoals de auteur uitlegt. Hij heeft alle politie- en gemeentearchieven van die periode uitgeplozen voor deze publicatie, waarvan Balzac had kunnen zeggen wat hij over de ‘Gazette des Tribunaux’ van zijn tijd zei, dat zij namelijk romans publiceerde die heel wat sterker overkomen dan die van Walter Scott, met gruwelijke ontknopingen, met echt bloed in plaats van inkt. Van vele samenzweerders heeft hij de gedetailleerde levensgeschienis kunnen achterhalen en hij besteedt ook veel aandacht aan de sociale achtergronden en sociale verschillen van deze tegenstanders van de monarchie. Ook lieden en groepen die slechts veroordeeld werden wegens belediging of majesteitsschennis worden in dit ‘epos van de koningsmoorden’ opgenomen. Zo wordt in een politierapport uit 1815 over een zekere Honoré de Touzeau, dagloner, gezegd dat hij "met de darmen van de koning de touwen wilde maken om Napoleon te wurgen". Anderen werden aangehouden omdat zij bijvoorbeeld in de kroeg hadden geroepen "dat ze graag de beul zouden willen worden van de koning en van alle Bourbons". Vaak werden samenzweringen ook geïnfiltreerd of zelfs geprovoceerd. En gevangenen werden aangespoord hun kameraden te verlinken voor strafvermindering. De enige poging die is gelukt, was trouwens geen samenzwering: de moord op de Duc de Beryy door de eenling Louis Louvel. Met enkele illustraties, o.a. van de ‘helse machine’ waarmee men heeft getracht Louis Philippe om het leven te brengen, wat mislukte en waarbij onder zijn gevolg 12 doden - waaronder wel 5 generaals - en 29 gewonden vielen.
2002, 401 pag., Euro 14,33
L'Insomniaque, Montreuil, ISBN 291311203 X


This page last updated on: 13-1-2015