INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Collins Weitz, Margaret
Titel: Frauen in der Résistance
Sub titel:

In de boeken die over het verzet tegen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog handelen ontstaat vaak de indruk dat het verzet vooral een mannenzaak was. Dat is ten onrechte want vrouwen speelden ook op velerlei vlak een belangrijke rol. Collins Weitz onderzocht in dit lijvige boek wat de rol van de vrouwen in het Franse verzet was. Vrouwen stuitten wel vaak op organisatieniveau op problemen die door mannelijke vooroordelen en traditionele patriarchale structuren veroorzaakt werden. Uit het grote aantal interviews met voormalige verzetsstrijders dat in dit boek verwerkt is ontstaat een diffuus beeld van de mate waarin vrouwen deelnamen en de rol die zij voor zichzelf in de diverse organisaties opeisten. Het boek bestrijkt zowel het door de Duitsers bezette deel van Frankrijk als de vazalstaat van maarschalk Pétain (het zogenaamde `Vichy-regime’). Blijft staan dat het grootste deel der vrouwen in ondersteunende taken werd ingezet en vaak geweerd werden uit het `echte’ guerrillawerk en de coördinatie van groepen en activiteiten.
2002, 428 pag., Euro 27,45
Unrast Verlag, Münster, ISBN 3-89771-410-8


This page last updated on: 13-1-2015