INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chomsky, Noam
Titel: Die politische Íkonomie der Menschenrechte
Sub titel:

Treffend beschrijft Chomsky hoe de VS mensenrechten alleen wenst te respecteren als ze daar haar economische of publicitaire voordeel mee kan doen; als dat niet mogelijk is zal deze wereldmacht elk mensenrecht negeren of zelfs trachten te vernietigen. Zelfcensuur van de gevestigde media speelt een grote rol bij de instandhouding van deze situatie. Als afsluiter van het boek een interview met de schrijver en een nawoord van Harold Pinter.
2001, 202 pag., Euro 15,37
Trotzdem verlag, Grafenau, ISBN 9783931786106


This page last updated on: 13-1-2015