INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Péret, Benjamin
Titel: Death to the pigs
Sub titel: Selected Writings

Een zeer uitgebreide bloemlezing uit het Frans vertaald, ingeleid en verzorgd door Rachel Stella. Benjamin Péret (1899-1959) was één van de belangrijkste figuren in de dadaďstische en surrealistische beweging. Evenals André Breton werd hij rond 1925 lid van de PCF, maar al spoedig trad hij toe tot de 'linkse oppositie' en voegde zich later bij de Vierde Internationale. In 1936 trok hij naar Spanje en vocht daar aan het Front van Aragón. De hoogst belangwekkende brieven die hij daarover schrijft, zijn ook in deze opgenomen, evenals enkele polemische teksten, foto's en illustraties.
1988, 219 pag., Euro 15,12
Atlas Press, London, ISBN 803287216


This page last updated on: 13-1-2015