INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Edel, Peter
Titel: De schaduw van de ster
Sub titel: Een inleiding tot het antizionisme

De schaduw van de ster analyseert op kritische wijze de geschiedenis van het zionisme, van de oorsprong tot de tegenwoordige betekenis van deze nationalistische beweging. Een eeuw geleden gaf Theodor Herzl met zijn geschrift De Joodse Staat de stoot tot de zionistische beweging. Herzl en andere zionisten van het eerste uur baseerden zich deels op een raciale vertaling van het judaÔstische thema over de uitverkorenheid van het joodse volk. Toen de uitgangsstellingen eenmaal betrokken waren, zorgde de onverbiddelijke logica van de geschiedenis voor de consequenties waarbij het doel, een Groot IsraŽl, vrijwel ieder middel heiligde. De optie voor een zuiver joodse of door joden overheerste staat in het Arabische Palestina, kon alleen maar leiden tot een soort koloniale situatie en ten slotte tot een militair treffen tussen de twee bevolkingsgroepen. Na de stichting van de staat IsraŽl in 1948 bleef het zionisme vasthouden aan de uitverkorenheid van het joodse volk. Het richtte dit principe tegen de autochtone bevolking in Palestina. Zionistische milities verdreven grote aantallen Palestijnen naar vluchtelingenkampen. In de jaren '60 maakten zionisten de Holocaust tot boegbeeld van hun propaganda. Naar aanleiding van het proces tegen de nazi Adolf Eichmann werd de verantwoordelijkheid voor de judeocide op tegenstanders van de joodse staat geprojecteerd. Kritiek op IsraŽl staat sindsdien voor zionisten op ťťn lijn met de misdaden van de nazi's. Dit beginsel stelde de IsraŽlische leiders in staat om bij de politiek van de vooroorlogse zionisten aan te sluiten. De continuering van de confrontatie was een feit. Voor Peter Edel is een oplossing mogelijk als er een bezinning komt over de xenofobe elementen in de mythe van het uitverkoren volk. Dan zou er een ontwikkeling op gang kunnen komen naar perspectieven die realistischer zijn voor een waarnemer wie het gaat om recht en vrede. Een aantal joden in de wereld heeft deze stap al gezet, maar dat geldt niet voor de zionistische elite. Nochtans, alleen op die manier is in IsraŽl de vestiging mogelijk van een seculiere democratie, waar alle inwoners gelijke rechten krijgen.
2002, 220 pag., Euro 22,5
EPO, Berchem, ISBN 9064452644


This page last updated on: 13-1-2015