INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Korten, David C.
Titel: Het bedrijfsleven aan de macht
Sub titel:

In dit visionaire boek analyseert Korten de ( groeiende) macht van het bedrijfsleven. Gesteund door verregaande vrijhandelsverdragen hebben multinationals zich ontwikkeld tot machtsblokken waar geen regering meer vat op heeft. Zij zetten de toon en bepalen de koers van de mondiale economie. Hun invloed op regeringen en internationale organisaties leidt wereldwijd tot een drievoudige crisis: toenemende armoede, maatschappelijke desintegratie en milieuvernietiging. De auteur kent hetbedrijfsleven van binnenuit. Hij pleit voor een regulering van de internationale handel en een economie die gericht is op dienstverlening aan de mens. Daarbij is het van groot belang dat samenlevingen zelf weer zeggenschap krijgen over hun eigen bestaansbronnen.
2003, 454 pag., Euro 22,5
Lemniscaat, Rotterdam, ISBN 90-5637-460-5


This page last updated on: 13-1-2015