INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Nijman, Jan
Titel: Kruid en onkruid
Sub titel: Gids voor het voorkomen en beperken van overlast door onkruiden en cultuurplanten

Elk seizoen ziet uw tuin er weer anders uit. Die veranderingen en variatie aan bladeren, bloemen, zaden en vruchten maken uw tuin zo bijzonder. En tuinliefhebbers helpen moeder natuur een handje om de gewenste tuin te krijgen. Maar er groeien ook planten in de tuin waar ze niet gewenst zijn, zoals brandnetels, kweek, weegbree en distels. Ook cultuurplanten kunnen door hun sterke groei tussen andere vaste planten gaan woekeren en ergernis geven. Kruid en Onkruid beschrijft hoe overlast van 48 onkruiden en 30 cultuurplanten op een milieuvriendelijke manier te beperken. Mooie kleurenfoto's bij elke plant helpen de herkenning. Toch kunnen (on)kruiden ook heel mooi zijn of waarde hebben als bodembedekker, of een medicinale of culinaire waarde hebben. De akkerdistel trekt mooie vlinders aan, weegbreebladeren zijn als salade te eten en thee van de brandnetel zijn bloedzuiverend. Bij elk onkruid leest u over de bijzondere waarde ervan. De gids bevat verder informatie over gereedschappen met heldere illustraties, een lijst met nuttige adressen en extra informatie op de omslagflappen.
2009, 120 pag., Euro 9,95
Roodbont Uitgeverij, Zutphen, ISBN 9789075280678


This page last updated on: 13-1-2015