INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Grenzen auf für Deutschland?
Sub titel: Aktuelle Analysen zu Pan-Europa, Revanchismus, Ost-Expansion

Brochure met teksten van verschillende auteurs met betrekking tot Pan-Europees gedachtegoed, revanchisme en expansie naar het Oosten. Het gaat hier met name over geografische aanspraken van de extreem-rechtse en ultra-conservatieve organisaties zoals de zogenaamde `Vertriebenenverbände’ (organisaties van Duitsers - of afstammelingen daarvan - die na afloop van WO II werden verdreven uit diverse landstreken in met name Oost-Europa). Theorieën over oostwaartse expansie gaan gepaard met de ontwikkelingen binnen de EU. (En ook de jaarlijks in samenwerking met de gemeente Aken uitgedeelde `Karls-Preis’ heeft zeer bruine wortels.)
2002, 80 pag., Euro 4,5
VVN - BdA NRW, Wuppertal, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015