INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Freedom
Titel: Freedom: A Hundred Years
Sub titel: October 1886 - October 1986

Gebonden jubileumnummer ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van het Londonse anarchistische tijdschrift `Freedomí. Op fragmentarische wijze worden diverse aspecten van de geschiedenis van dit befaamde blad voor het voetlicht gebracht. Zo wordt aandacht besteedt aan de organisatorische geschiedenis van het blad, een aantal van medewerk(st)ers worden eruit gelicht (zoals o.a. Peter Kropotkin, Charlotte Wilson, Max Netlau, Vernon Richards, Maria Louise Berneri en Colin Ward), de diverse locaties waar de redactie en de drukpers gevestigd waren, anecdotes uit 100 jaar journalistiek en tot slot een groot aantal artikelen waarin uiteenlopende auteurs aspecten van hun hedendaags anarchisme uiteenzetten. Voor de liefhebber.
1986, 88 pag., Euro 12,9
Freedom Press, London, ISBN 900384352


This page last updated on: 13-1-2015