INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lacroix, A.
Titel: In drank ten onder
Sub titel: Schrijvers en alcohol

Van Baudelaire tot Bukowski heeft alcohol altijd een grote rol gespeeld in de literatuur. De ervaring van de dronkenschap beinvloedt de stijl van de schrijvers en de verhalen die ze bedenken.Het is een vernieuwende factor: de manier om de psychologie van de personages, de theatrale wending of de inspriratie te benaderen is er totaal door veranderd. En wel in die mate dat schrijvers zich gedwongen zien om te kiezen: ofwel onthouding, ofwel in drank ten onder. Een tussenweg is er niet. In dit essay wordt de periode vanaf het midden van de negentiende eeuw behandeld. In 1858 publiceerde Baudelaire een eerste versie van 'Paradis artificiels'. In datzelfde jaar doet de term alcoholisme zijn intrede in het woordenboek om een verschijnsel te benoemen dat in omvang toeneemt, vooral in het arbeidersmilieu. De sociale bewustwording van het probleem van de afhankelijkheid van drank ging dus hand in hand met de vruchtbaarheid van het thema op het esthetische vlak.
2002, 160 pag., Euro 5,9
Voltaire, Den Bosch, ISBN 9058480313


This page last updated on: 13-1-2015