INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Oliver Olmo, Pedro
Titel: La utopía insumisa de Pepe Beunza
Sub titel: Una objeción subversiva durante el franquismo

Kort geleden werd in Spanje de dienstplicht afgeschaft na meer dan tweehonderd jaar gedwongen recrutering. Tijdens het Franco-tijdperk waren er op een enkele Jehova-getuige na geen dienstweigeraars. Pepe Buenza, afkomstig uit Valencia, was in 1971 de grondlegger van een burgerlijke ongehoorzaamheids campagne tegen het leger en werd de eerste gewetensbezwaarde dienstweigeraar. De auteur, zelf totaalweigeraar die twee jaar in de bak zat, reconstrueerde de actie van Buenza die uiteindelijk het begin zou blijken te zijn van een bloeiende antimilitaristische beweging in Spanje.
2002, 176 pag., Euro 10,5
Virus, Barcelona, ISBN 84-88455-08-9


This page last updated on: 13-1-2015