INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rübner, Hartmut
Titel: Freiheit und Brot
Sub titel: Die Freie Arbeiter-Union Deutschlands, eine Studie zur Geschichte des Anarchosyndikalismus

Studie naar de geschiedenis van de anarchosyndicalistische organisatie FAUD. Ingegaan wordt op de ideeën en de organisatiestructuur, de wijze waarop de FAUD in de samenleving stond, waaruit haar vakbondswerk bestond en welke culturele activiteiten ze ontplooide. Het bestrijkt de geschiedenis vanaf het begin tot haar ontbinding in 1933. Eveneens zijn opgenomen een groot aantal krantenartikelen en foto’s.
1994, 317 pag., Euro 27,7
Libertad Verlag, Potsdam, ISBN 3922226213


This page last updated on: 13-1-2015