INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Recknagel, Rolf & Erich Wollenberg & Anna Seghers
Titel: Der Feuerstuhl und die Fährten sucher auf den Spuren B. Travens
Sub titel: Met CD-rom.

Amusante uitgave van papieren, briefwisselingen en artikelen ter beschikking gesteld door de B. Traven-onderzoeker Rolf Recknagel. Recknagel heeft zich zijn levenlang beziggehouden met het ontrafelen van de identiteit van de auteur B. Traven (in het revolutionaire Duitsland van rond de eerste wereldoorlog bekend onder de naam Ret Marut), die vanaf het midden van de jaren twintig met regelmaat in Duitsland nieuwe romans publiceerde die in met name de Mexicaanse zuidwestelijke deelstaat Chiapas gesitueerd waren. Aan de hand van eigen onderzoek en briefwisseling met onder andere Anna Seghers (bekende Duitse schrijfster), Erich Wollenberg (militair bevelhebber van de Beierse radenrepubliek) en Irene Zielke (de buitenechtelijke dochter van Marut) heeft Recknagel als eerste de Marut-Traven conncetie volledig uitgewerkt en gedocumenteerd. In deze bundel ook heftige scheldkanonnades op Stern-journalist Heidemann, die in de BRD aan de haal ging met Recknagels werk van decennia. Bijgesloten een cdrom met liederen uit Travens roman `Het dodenschip' en een originele bandopname van Traven zelf die een lied uit een van zijn boeken zingt.
2002, 192 pag., Euro 22
Karin Kramer Verlag, Berlin, ISBN 3-87956-266-0


This page last updated on: 13-1-2015