INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Woodworth, Paddy
Titel: Dirty War, Clean Hands
Sub titel: ETA, GAL and Spanish democracy

In de mainstream media en geschiedschrijving wordt de overgang van het Franco-regime naar het parlementair democratische systeem dat daarop volgde ons meestal als een voorbeeldige ontwikkeling voorgespiegeld. Enkele processen in de jaren negentig en goed onderzoekswerk hebben echter blootgelegd dat de eerste regering na de `Transición’ (de overgangsperiode na Franco'sd dood) zich bij de bestrijding van de Baskische afscheidingsbeweging ETA schuldig maakte aan terreur, zoals het Franco-regime dat allang deed en ETA zelf sinds kortere tijd ook doet. Aan de hand van uitgebreid bronnenonderzoek en vele interviews ontrafelt de auteur de complexe samenzwering die ten grondslag lag aan het inzetten van het doodseskader GAL. Staatsterreur heeft volgens de auteur de "revolutionaire terreur" van ETA gesterkt en veel vragen doen rijzen over het gehalte van de rechtsstaat in Spanje. De auteur is sinds 1978 correspondent in Spanje voor de Irish Times.
2002, 475 pag., Euro 18,55
Yale University Press, New Haven/London, ISBN 300097506


This page last updated on: 13-1-2015