INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ullrich, Volker
Titel: Der ruhelose Rebell
Sub titel: Karl Plättner 1893-1945: Eine Biographie

De jaren twintig van de 20e eeuw waren roerige tijden in Duitsland. Ook na de revolutie van 1918-19 vonden er diverse arbeidersopstanden en revolutiepogingen plaats. Aan de activiteiten van de links-communist Karl Plättner is relatief weinig aandacht besteed. Plättner was de schrik van de Midden-Duitse burgerij. Na de mislukte `März-Aktion’ van 1921, waar hij aan deelgenomen had, vormde hij een onteigenaarsbende. Banken, loonuitbetalingsloketten van bedrijven en rijke burgers werden overvallen en van hun bezittingen beroofd. Het geld werd voor het grootste deel gereserveerd voor de bevordering van de sociale revolutie. Het boek gaat met name in op deze spectaculaire acties en op het proces dat er in 1923 tegen hem gevoerd werd. Tijdens het naziregime zat Plättner jarenlang in concentratiekampen opgesloten, maar hij wist te overleven. Enige weken na de bevrijding (begin mei 1945) overleed hij.
2002, 265 pag., Euro 9,9
C.H. Beck, München, ISBN 3406465854


This page last updated on: 13-1-2015