INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Olink, Hans
Titel: De koeriers van Moskou
Sub titel: Over communisten, spionnen en saboteurs tijdens de Koude Oorlog

Hans Olink is gefascinereerd door de Koude Oorlog, die ondanks de angst nooit tot een derde wereldoorlog leidde. Als journalist sprak hij agenten van de geheime dienst en publiceerde hun verhalen. Hij begon iets te begrijpen van hun vijandbeeld, hun drijfveren en hun werkwijze. Hij verzamelde krantenknipsels, en bestudeerde dossiers, voorzover ze toegankelijk waren, van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en zijn voorgangers, soms ook van buitenlandse diensten als dat mogelijk was. Uit dit materiaal, dat niet altijd even inzichtelijk en volledig was, selecteerde hij een aantal affaires waarin de geheime diensten een hoofdrol vervulden. Het zijn zaken die in deze vorm nooit aan de oppervlakte kwamen en nu aan de vergetelheid worden ontrukt.
2002, 111 pag., Euro 6,9
Aksant (voorheen IISG), Amsterdam, ISBN 9052600279


This page last updated on: 13-1-2015