INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Debord, Guy
Titel: Considerations on the assassination of Gerard Lebovici
Sub titel:

Engelse vertaling van de oorspronkelijk in het Frans geschreven reactie van Guy Debord op de ongekende lastercampagne die onmiddellijk na de moord op Gérard Lebovici, op 5 maart 1984 tegen Debord en zijn ver oorde vriend en uitgever werd ontketend in de Franse media. Alsof ze erop hadden zitten wachten, wedijverden ze in het verzinnen, van elkaar overschrijven en aandikken van de meest sensationele, onwaarschijnlijke en tegenstrijdige verdachtmakingen. Met zijn geduchte scherpte ontzenuwt Debord leugens en verdraaiingen en slaat de lasteraars met hun eigen woorden om de oren; plaatst ze in de context van het onnieuws en infotainment waarmee we dagelijks worden overvoerd, en laat ons zien dat er ook systeem zit in deze opdringerige waanzin. Met een informatieve inleiding en noten van de vertaler, Robert Greene.
2002, 81 pag., Euro 17,5
Tam Tam Books, Los Angeles, ISBN 0-9662346-2-6


This page last updated on: 13-1-2015