INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rosa-Rosso, Nadine e.a
Titel: Globalisering: feiten en verzinsels
Sub titel: Marxistische Studies nr. 54

Matige bundel essays, waarin Lenin's theorie over het imperialisme verdedigd wordt. Iedere kritiek ten aanzien van de teloorgang van de natie-staat wordt ten stelligste ontkend en als absurdische onzin afgedaan. De titel van dit marxistisch-leninistische tijdschrift dekt in het geheel niet de lading van hetgeen staat geschreven. Feiten ter ondersteuning van de diverse leninistische stellingen worden nauwelijks aangereikt en de zogenaamde 'verzinsels' worden ter plaatse verzonnen of op geen enkele wijze serieus bekeken.
2001, 112 pag., Euro 5
EPO, Berchem, ISBN 90-6445-245-8


This page last updated on: 13-1-2015