INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chase, William J.
Titel: Enemies within the gates
Sub titel: The Comintern and Stalinist Repression, 1934-1939

Deze studie vertelt aan de hand van in het Engels vertaalde documenten de geschiedenis van een verraden idealisme: de geschiedenis van de Communistische Internationale. De Komintern werd in 1919 door Lenin opgericht om de (met name) communistische revolutionaire bewegingen wereldwijd aan te sturen en te ondersteunen. Vanaf het eind van de jaren twintig collaboreerde zij met de Stalinistische terreur om er uiteindelijk, eind jaren dertig zelf door te worden vewrnietigd. De auteur analyseert de Komintern als agent, instrument en slachtoffer van de terreur. In theorie en praktijk was de Komintern een internationale organisatie met een staf die voornamelijk bestond uit emgranten die de dictatoriale regimes van Europa en AziŽ waren ontvlucht. Zij was gevestigd in Moskou en werd gecontroleerd door de Sovjetleiders. De studie onderzoekt het rijzen van verdenkingen en xenofobie onder de Sovjet- en Kominternleiders en kaders voor wie vele buitenlanders niet langer helden van de klassenstrijd waren, maar eerder potentiŽle agenten van de vijand. Vele Kominternleden maakten zich Stalins theorieŽ over infiltratie van de Sovjetmaatschappij door buitenlandse agenten eigen en handelden in overeenstemming daarmee. Zij voorzagen de Sovjetpolitie van informatie die leidde tot de verbanning, gevangenschap of executie van duizenden emigranten. De beschrijvende teksten en de afgedrukte documenten geven een een indringend beeld van het tijdperk van stalinistische onderdrukking en terreur. Een huiveringwekkende bronnenpublicatie. Meer informatie over het project waar dit boek deel van uitmaakt op de website van de auteur: http://www.yale.edu/annals/Chase/intro.htm.
2002, 592 pag., Euro 49,66
Yale University Press, New Haven/London, ISBN 0-300-08242-8


This page last updated on: 13-1-2015