INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: De kwartiermakers van Fortuyn
Sub titel:

Sinds de opening van het allochtonen-debat door NRC-columnist Paul Scheffer in januari 2001 heeft dit debat een steeds maar neergaande spiraal vertoond. Opeenvolgend kwamen de homofobe uitspraken van imam el-Moumni en Haselhoef, de vermeende betrokkenheid van islamieten bij de aanslag op het WTC op 11 september 2001, `etnische’ relletjes in voorsteden van de Nederlandse grote steden. Allochtonen worden steeds openlijker geassocieerd met `achterlijke cultuur', `fundamentalisme', sabotage van het Nederlandse integratiebeleid. Kort gezegd komt het neer op `aanpassen of oprotten'. De pijlsnelle opkomst van Pim Fortuyn, de meest expliciete exponent van deze breed geaccepteerde xenofobie, geeft de barometerstand aan van de nationalistische ruk naar rechts. Deze bundel artikelen, die eerder in de Leidse krant `De Fabel van de Illegaal’ stonden, poogt tegengas te bieden aan deze ontwikkeling door de retoriek van de opiniemakers te doorgronden en ontzenuwen.
2002, 57 pag., Euro 2,5
Opgeheven nr., , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015