INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: JungdemokratInnen / Junge Linke
Titel: Freiheit stirbt mit Sicherheit
Sub titel: Handbuch gegen Überwachumg und Ausgrenzung

Aan de hand van een groot aantal praktijkgevallen wordt er in dit boekje een overzicht gegeven van de toenemende `Big Brother’ mentaliteit van de Westerse samenlevingen. In dit geval toegespitst op Duitsland. Aan bod komen o.a.: `georganiseerde criminaliteit’ als excuus voor uitbreiding van wettelijke bevoegdheden voor geheime diensten en opsporingsambtenaren; Europese samenwerking tussen nationale politiecorpsen en geheime diensten; indamming van de migratiestromen door verscherpte bewaking van de buitengrenzen van de EU; chipkaarten als nieuw technisch snufje om mensen te controleren; opjagen van daklozen en junkies; aftappen van email- en internetverkeer en de bestrijding van cryptografie; het genetisch in kaart brengen van de gehele IJslandse bevolking onder het mom van wetenschappelijk onderzoek; inperking van het demonstratierecht; videobewaking van openbare ruimten en tot slot elektronisch huisarrest voor veroordeelden. Met een uitgebreide literatuurlijst. Toegevoegd een inlegvel met een kort overzicht van de recente wetswijzigingen op dit gebied sinds 11 september 2001.
2001, 111 pag., Euro 9,3
Karin Kramer Verlag, Berlin, ISBN 3879562687


This page last updated on: 13-1-2015