INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Meulenbelt, Anja
Titel: De tweede Intifada
Sub titel:

Dit ooggetuigenverslag poogt duidelijkheid te scheppen in de ontwikkelingen in de uitputtingsslag tussen IsraŽl en Palestina. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: "Welke rol spelen de media? Hoe kon het dat de van oorlogsmisdaden beschuldigde Sharon tot premier verkozen werd?" En: "Waar is de brede vredesbeweging gebleven die na het bloedbad in Sabra en Shatila was opgebloeid?" Meulenbelt maakt onderscheid tussen drie verschillende `kijkhoudingen', die een bepalende rol spelen bij het beoordelen van wat er zich in IsraŽl en Palestina afspeelt. Een verhelderende analyse die duidelijk maakt waarom Nederland zo pro-IsraŽl is. Niks poldermodel, maar een duidelijke stellingname: "IsraŽl moet een einde maken aan de politiek van bezettingen."
2001, 176 pag., Euro 13,5
Van Gennep, Amsterdam, ISBN 9055153052


This page last updated on: 13-1-2015