INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Drenth, Jelto
Titel: De oorsprong van de wereld / derde druk
Sub titel: Feiten en mythen over het vrouwelijk geslacht

De oorsprong van de wereld is een bevrijdend boek over vrouwelijke seksualiteit. De Groningse seksuoloog Drenth besteedt aandacht aan de lichamelijke en psychische verschillen tussen man en vrouw, de anatomie van het vrouwelijk geslacht en de oorsprong van het seksueel verlangen. Ook gaat hij in op de nog steeds actuele discussie over de diverse soorten orgasmen. Naast de biologische en psychologische aspecten behandelt hij de geschiedenis van de - meestal mannelijke - medische bemoeienis. Het is schokkend te lezen hoe schaamteloos de negentiende-eeuwse medici hun macht misbruikten om de vrouwelijke seksualiteit naar hun fatsoensnormen te richten of hoe de heren medici ‘hysterie’ en masturbatie bestreden. Vanuit antropologische invalshoek beschrijft Drenth de soms dramatische, maar veelal fascinerende rituelen rond bijvoorbeeld de huwelijksnacht, menstruatie, geboorte en zuigelingenzorg van diverse godsdiensten.
2004, 392 pag., Euro 12,5
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9029514175


This page last updated on: 13-1-2015