INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Botman, Maayke & Nancy Jouwe & Gloria Wekker (red.)
Titel: Caleidoscopische visies
Sub titel: De zwarte, migranten- en vluchtelingen- vrouwenbeweging in Nederland

Zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen hebben de afgelopen 25 jaar diverse onderwerpen met betrekking tot hun positie op de feministische en multiculturele agenda geplaatst. Zij spraken zowel over uitsluiting op basis van sekse als op basis van etniciteit in diverse sectoren van de samenleving. In deze bundel zijn een aantal essays gebundeld van de hand van Maayke Botman en Nancy Jouwe, Gloria Wekker en Helma Lutz, Troetje Loewenthal, Amalia Deekman en Mariette Hermans, Isabel Hoving en Gabbi Mesters, Esther Captain en Halleh Ghorashi.
2001, 189 pag., Euro 20,42
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Amsterdam, ISBN 90-6832-713-5


This page last updated on: 13-1-2015