INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hertz, Noreena
Titel: De stille overname (paperback)
Sub titel:

De Britse tegenhanger van `No Logo’. Hertz stelt dat het primaat van de politiek in de jaren negentig is uitgehold door dat van de economie. Multinationale ondernemingen hebben de macht van de staat overgenomen en het wereldwijde kapitalisme is bezig de democratie om zeep te helpen. Het is volgens haar dan ook niet verrassend dat verontruste burgers de straat op gaan en zich tegen het systeem beginnen af te zetten. Hertz worstelt met haar eigen ideeën: ze is tegen de vrije marktwerking, maar beweert tegelijkertijd dat vrije markten het meest effectieve systeem zijn om welvaart te scheppen. Ze schrijft zelf: “Wij zijn niet tegen de globalisering, maar tegen de uitsluiting van de armen in een geglobaliseerde wereld. […] We hebben een sterke staat nodig die ingrijpt om excessen te vermijden”. Dat klinkt als het je reinste neo-keynesianisme. Het leest zo nu en dan als een knipselkrant van diverse acties, demonstraties en campagnes die je onder de noemer `anti-globalisering’ zou kunnen laten vallen. Vervolgens presenteert ze de autarkische (maar eveneens zeer autoritaire) Himalaya-staat Bhutan als voorbeeldland. Hertz ziet de burgers als consumenten die de voorhoede kunnen vormen van een nieuwe beweging. Selectief winkelen stelt ze als alternatief voor een gang naar de stembus. Wat hier voor een radicale verandering uit voort zou moeten komen is mij een raadsel.
2002, 256 pag., Euro 25,5
Contact (zie ned0930), Amsterdam, ISBN 9025411088


This page last updated on: 13-1-2015