INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Aarts, Paul & Jan Keulen (red.)
Titel: Islam, de woede en het Westen
Sub titel:

In dit boekje zijn zes artikelen met verschillende thema's en tien korte portretten van islamitische 'fundamentalisten' gebundeld. De schrijvers nemen stelling tegen de theorie van 'botsende beschavingen' van S. Huntington, aangezien deze theorie geen afdoende verklaring biedt voor de oorzaken van het extremistische geweld van de neokoloniale machthebbers en de militante islamitische organisaties. Sharon, Bush en Bin Laden kunnen niet voorgesteld worden als strijdende culturele elites die oog hebben voor de levensomstandigheden van miljoenen burgers, gelovigen of gemarginaliseerden. Het zijn fanatieke, professionele cultuurbarbaren, die het aantal onschuldige slachtoffers incalculeren. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de Islam als geloofsovertuiging en de opkomst van radikale politieke islamitische organisaties. De militante islamitische organisaties zijn veelal naar boven gekomen, omdat er nauwelijks andere geloofwaardige organisaties zijn die zich tegen de westerse machtspolitiek manifesteren. De geweldspiraal wordt verder gevoed door gesimplificeerde vijandsbeelden, terwijl de tegenstellingen gebaseerd zijn op historisch ontwikkelde, ongelijke machtsrelaties. De gebeurtenissen in bv. New York en het gekoloniseerde Palestina, kunnen niet simpelweg worden voorgesteld als het resultaat van een strijd tussen statische culturen, maar zijn het resultaat van het ontbreken van structurele oplossingen voor politiek-maatschappelijke problemen. Door het ontbreken van structurele oplossingen, krijgen extremisten uiteindelijk kans zich te ontplooien en ontstaan conflicten die het karakter 'oog om oog, tand om tand' hebben, waarbij te veel willekeurige slachtoffers vallen.
2002, 191 pag., Euro 16,5
Bulaaq, Uitgeverij, Amsterdam, ISBN 90-5460-074-8


This page last updated on: 13-1-2015