INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Newkirk, Ingrid
Titel: Free the Animals
Sub titel: The amazing true story of the US Animal Liberation Front

Newkirk, voorzitster van de dierenrechtenorganisatie PETA (People for Ethical Treatment of Animals), herschreef haar oorspronkelijk in 1992 uitgekomen boek over het ontstaan van de ondergronds opererende dierenrechtenorganisatie Animal Liberation Front (ALF). In de vorm van een docu-drama, met fictieve namen voor alle hoofdpersonen, beschijft ze hoe het concept ALF tot stand kwam en hoe dit als raamwerk ging dienen voor vele activisten wereldwijd om zich op radicale wijze in te zetten voor dierenbevrijding.
2000, 374 pag., Euro 18,95
Lantern Books, New York, ISBN 9781930051225


This page last updated on: 13-1-2015