INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Weinberg, Bill
Titel: Homage to Chiapas
Sub titel: The new indigenous struggles in Mexico

Aardig boek over de diverse verschijningsvormen van het verzet van diverse inheemse bevolkingsgroepen in Mexico tegen de uitwassen van de kapitalistische samenleving en de repressie van overheidszijde. Als uitgangspunt voor zijn boek neemt journalist Weinberg de opstand van de Zapatistas in 1994. Deze opstand zou in de rest van het land een golf van verzet teweegbrengen. Het boek begint met de voorgeschiedenis vanaf het begin van de twintigste eeuw en de totstandkoming in 1994 van het Noordamerikaanse Vrijhandelsverdrag NAFTA. Uitgebreid wordt het verloop van de Zapatistische opstand in Chiapas beschreven. Vervolgens wordt het verzet in andere deelstaten onder de loep genomen: Chontal boeren en vissers tegen het staatsoliebedrijf PEMEX; de strijd van boerenorganisaties in Oaxaca en Guerrero; de volksopstand in het kleine dorp Tepoztlán, in Morelos, waar de strijd om het behoud van natuur en schaars water zich tegen bouwplannen voor een golfterrein met luxe appartementen keerde. Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij het opduiken van de guerrilla-bewegingen EPR (in 1996) en ERPI (in 1998), de hopeloze strijd van de Tarahumara indianen in de deelstaat Chihuahua, de alom heersende greep van de drugsmaffia en de spanningen die dat met buurland VS veroorzaakt. En tot slot de niet te stuiten migratiegolven naar de VS. Het boek geeft een breed beeld, met veel details geďllustreerd, hoewel het zo hier en daar om onduidelijke redenen ook bepaalde ontwikkelingen buiten beeld laat. Desalniettemin een aanrader.
2000, 456 pag., Euro 13,5
Verso, London, ISBN 1859847196


This page last updated on: 13-1-2015