INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Huelsenbeck, Richard
Titel: Die Sonne von Black Point
Sub titel: Roman

Een tamelijk conventionele, maar voortreffelijk geschreven roman van de voornamelijk als dadaÔst en pamflettist bekend staande Huelsenbeck, uit 1934. De hoofdersoon, Maria Drake, dochter van Duitse kolonisten in West-IndiŽ, wordt in haar zoektocht die het leven is, heen en weer geslingerd tussen Europa en de Tropen, tussen haar liefde voor haar echtgenoot Theodor Drake, de kolonist die haar aan de Tropen bindt, en een verlangen naar vrijheid die vooralsnog leeg is. Teleurgesteld door de mannen die haar liefhebben, niet alleen om haarzelf, zoals zij verlangde, maar omdat zij in haar een middel zien om hun maatschappelijke dromen te verwezenlijken, in een maatschappij waarin zij zich niet thuis voelt. Zij overwint deze melancholie in de mate waarin zij haar hunkerende afhankelijkheid overwint, om haar eigen weg te kunnen gaan.
1996, 312 pag., Euro 19
Belleville, MŁnchen, ISBN 3-923646-45-3


This page last updated on: 13-1-2015