INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bové, José
Titel: De Wereld is niet te koop
Sub titel: Boeren tegen junkfood

Globalisering van de economie en het verzet daartegen zijn de nieuwe `buzz’-woorden van de huidige tijd. Ook de uitgeverswereld heeft zich op deze thema’s gegooid. In dit boek interviewt de Franse landbouwjournalist, Gilles Luneau de secretaris-generaal van de Franse Confédération Paysanne (CP), François Dufour en José Bové, wereldwijd het bekendste lid van die organisatie. In deel één van dit boek laten ze hun licht schijnen op de `affaire’ die met name Bové wereldberoemd maakte: het slopen van een in aanbouw zijnde MacDonalds vestiging in Midden-Frankrijk. In deel twee zetten beide activisten uitgebreid uiteen wat de gevaren zijn van de intensivering van de landbouw die de laatste decennia heeft plaatsgevonden. Ze leggen een verband tussen de veranderende eetgewoontes van de burger (convenience & fastfood), de schaalvergroting, de milieuvernietiging en bodemuitputting en de mechanisering van de landbouw (en onze hele samenleving). In deel drie leggen ze uit hoe de wereld die zij voor ogen hebben, eruit ziet. Ze vertellen welke mogelijkheden er zijn om je tegen de globalisering van de economie te verzetten. In de bijlagen wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die de Confédération Paysanne sinds het eind van de jaren zestig ontplooid heeft. Tevens is een `Charter voor Duurzame Landbouw' afgedrukt, dat in telegramstijl de programmapunten van de CP weergeeft.
2002, 208 pag., Euro 10
Lemniscaat, Rotterdam, ISBN 9056374192


This page last updated on: 13-1-2015