INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schmitt
Titel: Het begrip politiek
Sub titel:

In 'Het begrip politiek' probeert de Duitse rechtsgeleerde en politiek-filosoof Schmitt (1888-1985) de politiek opnieuw te doordenken. Hij tracht een tegenwicht te bieden aan liberale krachten die het politieke handelen en de politieke strijd willen vervangen door economische concurrentie en ethische discussie. De voorwaarde voor politiek ligt volgens Schmitt in het bestaan van een vijand en in de mogelijkheid van een conflict. Liberale en pacifistische pogingen om de oorlog af te schaffen, schaffen daarmee in feite de politiek af. Daardoor zullen oorlogen, die Schmitt als onvermijdelijk zag, eerder onbeheersbaar en onmenselijk worden. De recente geschiedenis, met haar uit de hand gelopen conflicten, lijkt hem op dat punt gelijk te geven. Schmitts scherpe kritiek op de liberale, individualistische en gedepolitiseerde maatschappij heeft talloze denkers na hem tot een weerwoord genoopt, maar ook geinspireerd: van Hannah Arendt en Raymond Aron tot Jacques Derrida.
2002, 160 pag., Euro 17,95
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789053527252


This page last updated on: 13-1-2015