INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Baradaran, Monireh
Titel: De Naakte waarheid
Sub titel: Overleven in een vrouwengevangenis in Iran

Monireh Baradaran (1955) zat negen jaar gevangen in Iran vanwege haar politieke activiteiten tegen het bewind van ayatollah Khomeini. In dit boek heeft ze haar persoonlijke ervaringen opgetekend, vanaf haar arrestatie tot het moment van haar vrijlating. Ze beschrijft het dagelijkse leven in de vaak overvolle groepscellen en laat op indringende wijze zien wat voor invloed de extreme omstandigheden in de gevangenis op het menselijke gedrag hebben. Haar verhaal geeft een beeld van de uiteenlopende methoden waarmee het islamitische regime van Iran politieke gevangenen op 'het goede pad' tracht te brengen.
2001, 285 pag., Euro 17
Greber, Amsterdam, ISBN 9055921068


This page last updated on: 13-1-2015