INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Debord, Guy
Titel: De spektakelmaatschappij
Sub titel:

Dit boek moet gelezen worden in de wetenschap dat het welbewust geschreven is met de bedoeling de spectaculaire maatschappij schade te berokkenen. Het heeft nooit iets verkondigd wat buitensporig is. Zo besluit Guy Debord (1931-1994) zijn voorwoord uit 1992 bij de derde Franse editie van `De spektakelmaatschappij'. Dit boek verscheen voor het eerst in 1967 als theoretisch geschrift van de Situationistische Internationale, aan de vooravond van de troebelen van mei 1968, waarin deze organisatie na tien jaar van niet aflatende agitatie en compromisloze kritiek een verregaande invloed had. Sindsdien is het boek, dat met recht en reden `Het Kapitaal' van de twintigste eeuw is genoemd, vele malen herdrukt en in meer dan twaalf talen vertaald; in 1973 werd het door de auteur zelf verfilmd. Belangrijke toevoegingen aan `De spektakelmaatschappij' over de meest opmerkelijke ontwikkelingen die zich sinds het verschijnen van het boek in onze maatschappij hebben voorgedaan, zijn het `Voorwoord bij de vierde Italiaanse editie' uit 1979, toen het staatsterrorisme hoogtij vierde in het 'laboratorium van de contrarevolutie', zoals de Italiaanse staat indertijd werd genoemd; en de `Commentaires sur la Société du Spectacle' uit 1988 waarin, een jaar voor de val van de Berlijnse Muur, wordt beschreven hoe er aan de wereldwijde taakverdeling tussen de rivaliserende rijken van de zogenaamde Communistische wereld en het vrije Westen, voorgoed een eind is gekomen door te fuseren in de gezamenlijke vorm van het 'geïntegreerde spektakel' dat nu overal bestaat. Deze roofdruk werd aangevuld met het 'Voorwoord bij de vierde Italiaanse editie' dat al eerder, apart, in het Nederlands werd uitgegeven en het 'Voorwoord bij de derde Franse editie', één van de laatste geschriften van Guy Debord. De hernieuwde uitgave van de Dolle Hond komt als geroepen, want de vorige editie was binnen geen tijd uitverkocht. Op internet is het boek ook te downloaden als html-bestand: http://www.marxists.org/nederlands/debord/1967/1967spektakel.htm
2007, 156 pag., Euro 12
Dolle Hond, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015