INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bonasso, Miguel
Titel: Herinnering aan de dood
Sub titel:

Deze roman geeft, in de vorm van een adembenemende thriller waarin misdaad en politiek nauw verweven zijn, een pijnlijk waarheidsgetrouw beeld van de militaire dictatuur die Argentinie van 1976 tot 1983 in zijn greep had. De schrijver, die gedurende deze periode onder meer in Rome en Mexico in ballingschap verbleef, noteerde de huiveringwekkende avonturen van hoofdpersoon Jaime Dri. 'El Pelado' (Kale) Dri was een van de weinigen die wist te ontsnappen uit het dodenrijk van de vele duizenden ''vermisten'. De meesten werden-veelal na onvoorstelbare martelingen- zonder pardon vermoord. Dri daarentegen werd ingezet in een sinister spel van de marineleiding, bedoeld om de oppositie tegen de dictatuur te breken en admiraal Massera aan de macht te brengen. Jaime Dri veinsde het spel mee te spelen maar bleef zichzelf en zijn idealen trouw. Door het centrale thema heen lopen ontelbare draden die laten zien op welke wijze het Argentijnse leger, gesteund door het establishment, het volk onderdrukte. Maar het boek is ook een messcherpe beschrijving van de vernietiging en zelfvernietiging van de Monteneros, eens de machtigste guerillabeweging van Latijns-Amerika.
2001, 474 pag., Euro 22,5
Mets & Schilt Uitgevers, Amsterdam, ISBN 9789053303177


This page last updated on: 13-1-2015