INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Burguete Cal y Mayor, Aracely (ed.)
Titel: Indigenous autonomy in Mexico
Sub titel:

Het afgelopen decennium heeft het debat over de kwestie van de zogenaamde `inheemse volkeren’ in Mexico grote veranderingen ondergaan. Dat is met name veroorzaakt doordat de in 1994 in opstand gekomen Indiaanse bevolking van de deelstaat Chiapas (EZLN/Zapatistas) dit thema hoog op de politieke agenda heeft gezet. Tot op heden heeft dat weinig concreets en structureel anders opgeleverd. Maar het debat over de Indiaanse autonomie heeft een hoge vlucht genomen. Diverse auteurs belichten een groot aantal aspecten van de strijd voor autonomie in Chiapas en andere deelstaten. Tevens wordt ingegaan op de wijze waarop Indiaanse vrouwen een betere positie voor zichzelf opeisen. Tot slot wordt aandacht besteed aan de manier waarop de Zapatistas en hun aanhang zich in een soort parallel bestuurssysteem van autonome regio’s hebben georganiseerd en op welke wijze dit in de praktijk wordt toegepast. Interessante achtergrondliteratuur voor mensen die meer willen weten over hoe lokaal zelfbestuur er uit zou kunnen zien.
2000, 291 pag., Euro 26,7
IGWIA, Kopenhagen, ISBN 9788790730192


This page last updated on: 13-1-2015